Order Taobao

Dưới đây bao gồm các thông tin chi tiết về giả cả, các xem shop, mức bồi thường cũng như những thông tin tham khảo thêm về việc đặt mua hàng order từ Trung Quốc qua 4 hệ thống lớn nhất là Taobao, Tmall, Paipai và 1688.

Mục Lục:

  1. Bảng Giá Order Taobao, Tmall, Paipai, 1688
  2. Hướng Dẫn Order Hàng Taobao, Tmall, Paipai, 1688
  3. 4 Loại Phụ Phí Có Thể Phát Sinh Khi Order
  4. Cùng Shop / Khác Shop Xem Như Thế Nào?
  5. Mức Bồi Thường Khi Gặp Trường Hợp Xấu Nhất
  6. Ship Nội Địa Trung Quốc Tính Như Thế Nào?
  7. Về Việc Đổi Trả Hàng
  8. Thời Gian Hàng Về
  9. Địa Chỉ & Tài Khoản
  10. Tải Đơn Đặt Hàng