Cùng Shop / Khác Shop Xem Như Thế Nào?

Do nhiều khách hàng chưa biết các xem thông tin về shop và các sản phẩm của shop trên TaoBao, dưới đây là những ghi chú sẽ giúp việc tham khảo dễ dàng hơn.

Lưu ý:

Quý khách không cần bận tâm nhiều về ship nội địa, mức ship trên web là mặc định chứ không chính xác, ngoài những shop bán lẻ theo giá sỉ hoặc phân phối sỉ mới tính ship nội địa >10tệ, ngoài ra đa số đều trong vòng 10tệ hoặc 12tệ tùy theo TP. Krixtal không dựa vào mức set mặc định cao để tính nhiều hơn, cam kết không tính thêm so với mức người bán tính (sẵn sàng cung cấp hình toàn diện trong account & hình khung chat với người bán để chứng minh)